konstformer

Ordet konst kan ha olika betydelser. De flesta tänker nog på gamla tavlor som hänger i ett museeum, men det finns flera olika konstformer. Konst syftar till antingen på en kulturyttring som kräver kunskap och färdighet eller en sorts estetisk verksamhet. Det kan även vara synonymt med bildkonst, med eller utan arkitektur och konsthantverk. Med konst avses ofta konstverken och deras kvaliteter. När det istället pratas om konstarter eller konstens arter är det de kreativa aktiviteter som ligger bakom dessa verk som avhandlas.

De olika kategorierna av konst kan omfatta bild, arkitektur, musik, skulptur och litteratur.

Bildkonst

I denna kategorin ingår digital konst, film, fotografi, grafik, måleri, teckning och videokonst. Bildkonsten räknas både till de fria konsterna och de sköna konsterna. Konstnärer inom bild arbetar inom flera olika områden och med många olika projekt.

Arkitektur

Inom arkitektur avses allt mänskligt byggande och formande av den fysiska mijön. Det kan bland annat vara konstruktion, landskapsarkitektur och stadsplanering. Ämnesområdet är multidisciplinärt och verkar mellan konst och vetenskap och även omfattar landskap, städer, interiörer, möbler och enskilda objekt.

Musik

Musik känner vi alla till vad det är, men det är inte många som tänker på det som konst. Den vanligaste förklaringen är att det är en form av konstnärligt, emotionellt och kulturellt uttryck, framför allt i följer av ljud och toner med jälp av särskilda instrument eller den mänskliga rösten.

Skulptur

Skulptur är ett tredimensionellt konstverk. Till skillnad från övriga bildkonststarter har skulptur en kropp, det vill säga en materiell volym i rummet. Skulpturen tjänar estetiska och inte materiella ändamål. Skulpturer har traditionelt formats ur hårda material som sten, metall, glas eller trä.

Litteratur

Precis som musik är litteratur en konstform som alla känner till. Det är en form av konstnärligt, emotionellt och kulturellt uttryck, framför allt i följder av ljud och toner med hjälp av särskilda instrument eller den mänskliga rösten.